Tanév végi beszámoló

A Tiszáninneni Református Egyházkerület, mint a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon fenntartója 2012-ben pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv részeként meghirdetett iskolai természettudományos laboratóriumok korszerűsítésére. A pályázat sikeres volt és 2013. március 1-én sor került a szerződéskötésre a pályázó és az ESZA között.

2013. júniusában indult az építkezés, melynek során kialakításra került egy korszerű természettudományos laboratórium, mely 2x18 tanuló befogadására alkalmas. A laboratórium kialakításával egy időben megépült egy személylift is, mely az intézmény részleges akadálymentesítését szolgálja.

A bútorzat, berendezések és taneszközök beépítése és beszerzése is befejeződött az év végére.

A tervezést végző Révai Tamásnak, az építési munkálatokat kivitelező Középület és Lakásépítő Zrt-nek, a berendezéseket, bútorokat szállító Complexlab Kft valamint a taneszközöket szállító Almus Pater Zrt. munkatársainak szeretném ezúton is köszönetemet kifejezni a szakszerű és hatékony munkájukért.

2014.január 27-én tartottunk hivatalos megnyitó ünnepséget, melyet sok rendezvénnyel, programmal gazdagított Természettudományos hét követett.

Január 28. – Nyílt nap

Január 28-30. – Témahét: Színek a természettudományokban

Január 31. – Csorba György Feladatmegoldó Verseny döntője

Február 1. – Budai József Biológia Verseny a Református Középiskolák számára

Január 31-február 1. – Szakmai nap a projektbe bevont pedagógusok számára.

A labor maximális kihasználtságára törekedve elkészült az a munkabeosztás, melynek megfelelően heti két nap (hétfő, szerda) a lévays tanulók, a másik három nap a projektbe bevont partneriskolák tanulói és tanárai használták a labort.

A pályázatban vállalt 500 helyett 589 laborórát és 71 szakköri foglalkozást tartottunk meg fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyakból.

Elkészült 21 kolléga közreműködésével 300 tanulói munkafüzet, melyeket jól tudtunk használni az órákon.

Országos versenyt szerveztünk 4 alkalommal. Biológiából egyéni és csapatverseny került megrendezésre a református középiskolák tanulói számára. Az elméleti feladatok mellett újdonság volt a gyakorlati feladat. Ugyancsak gyakorlatorientált volt a 8. évfolyamos tanulóknak meghirdetett Csorba György természettudományos feladatmegoldó verseny döntője is. Újdonság volt mind a két versenyben a csapatok közötti megmérettetés. Az egyéni versenyekre januárban, a csapatversenyekre májusban került sor.

A labor több szakmai rendezvénynek is a központja volt. Szakmai napot hármat tartottunk meg a Lévay Laborban, egyet külső helyszínen, Bőcsön. A szakmai napokra az együttgondolkodás, az alkotói légkör volt a jellemző. 15+1 iskola tanárainak teremtettük meg a lehetőséget a bemutatkozásra, egymás megismerésére, szoros emberi kapcsolatok kialakítására, szakmai fejlődésre. Volt lehetőségünk egymástól tanulni, szakmai fortélyokat ellesni.

A disszeminációs konferenciák is részben ezt a célt szolgálták. 5 konferencia került megrendezésre, melyekre olyan előadókat hívtunk meg, akik megosztották velünk tapasztalataikat már megépült laborok működéséről, a beszerzett modern kísérleti eszközök használatáról. Előadónak sikerült megnyerni partnerintézményeink munkatársait, akik élvezetes előadásokon keresztül nyújtottak betekintést a Miskolci Egyetem és a Herman Ottó Múzeumban folyó oktató és kutató tevékenységre. Az egyik konferenciát az ifjú tehetségek és felkészítő tanáraik bemutatkozásának szenteltük, hiszen az új labor célja a tehetséges tanulók fejlesztése, szakmai támogatása.

Színek a természettudományokban címmel rendeztünk témahetet januárban a 8-A, 8-B és 9-D osztályok bevonásával, mely három napra megváltozatta az említett osztályok és 10 kolléga életét. Plakátok, kiállítások, prezentációk, színes emberek, színes étel-ital kínálat, színes matematikai játékok – csak néhány kiragadott példa a lévays programkínálatból. További négy iskola színesítette be napjait egy-egy színes témahét megrendezésével. A kisgyőri, bőcsi, szögligeti általános iskolák valamint a miskolci Jókai Református Általános Iskola és AMI tanulóinak és tanárainak volt lehetőségük kipróbálni azt az új pedagógiai módszert, amit témahétként ismertünk meg.

Nem csak közvetett, hanem közvetlen formában is sokat tanultunk. 3 kolléga 240 óra, 6 kolléga 120 óra, 34 kolléga 30 órás továbbképzésen vett részt. A továbbképzéseken részben szigorúan tantárgy specifikus, részben általános pedagógiai módszerek elsajátítására volt lehetőségünk. Trénereink ismert tankönyvszerzők, fejlesztőpedagógusok voltak, akik igényességükkel, magas színvonalú szakmaiságukkal vívták ki elismerésünket és köszönetünket. Az oktatást szervező Eruditio Kft munkatársainak is köszönetemet szeretném kifejezni.

A szakmai fejlesztések részeként elkészült 300 db munkafüzet, melyek a tanulók órai munkáját hivatottak elősegíteni. Folyamatban van a szaktanári segédletek elkészítése mind a négy természettudományos tantárgyból.

Elkészült és formálódik a labor honlapja, melynek van egy publikus és egy, a bevont pedagógusok körében elérhető része.

Vezetjük a labornaplót, melyhez szintén a pályázatba bevont pedagógusoknak van hozzáférése. Itt van lehetőség a laborok foglalására illetve a szükséges eszközök, anyagok kérésére, innen érhetőek el a munkafüzetek.

A Lévay Labor a gimnázium egyik büszkesége és remélem vonzereje is. Széleskörű megismertetése fontos feladatunk. Nyílt napot 3 alkalommal tartottunk, részt vettünk a miskolci pályaválasztási kiállításon, szórólapokat készítettünk és egyéb ajándéktárgyakat a labor logójával. Minden lehetőséget kihasználtunk arra, hogy a szülőknek is bemutassuk az új létesítményt (fogadóórák, szülői értekezletek, osztálykonferenciák).

Végezetül szeretném megköszönni a gimnázium vezetőségének a lehetőséget, hogy részt vehettem ebben a projektben és a munkatársaimnak – Makranczi Zsolt munkaközösség-vezetőnek, Dr. Velkey Lászlóné és Takács Judit kollégáimnak azt az áldozatos munkát, aminek köszönhető a pályázat sikere.

Soli Deo Gloria

Miskolc, 2014. június 12.                                                                  Dóka Erzsébet laborvezető