Témahét

Témahetek

A témahetet a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon és további négy partneriskolában kívánjuk megszervezni és lebonyolítani. A közös előkészítést követően (lásd 1. szakmai nap) mind az öt intézmény egy-egy önálló témahetet szervez a helyi lehetőségek felhasználásával.

Téma: Színek a természettudományokban

Cél: A téma komplex természettudományos megközelítése a tanulócsoportok aktív közreműködésével projekttevékenység keretében.

- Az élményszerű feldolgozás során minél több tanuló kerüljön közelebb a természettudományokhoz.

- A tanulóknak legyen lehetőségük önálló és csoportos kutatómunkával és aktív tevékenységgel jobban megismerni és megérteni a természettudomány egy kis szeletét.

- A témahét szervezésében járatos és témahetet eddig még nem szervezett partneriskolák közötti módszertani híd kiépítése, a témahét módszerének terjesztése.

Tervezett helyszínek:

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc

Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Miskolc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kisgyőr

Bőcsi Általános Iskola és Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Szögliget - Ménes- völgyi Tudásvető Általános Iskola

Időpont: 2014. 01. és 03. közötti időszakban

 

A témahetek lezárása a harmadik szakmai nap keretei között történik, melynek időpontja 2014. április 11. , helyszíne a Bőcsi Általános Iskola és Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola.

 

http://jokai-miskolc.hu/honlap/temahet-viz-also-tagozat/

http://www.boon.hu/kuldjon-hirt-szines-temahet-volt-a-bocsi-iskolaban/2511697