Öveges Program

10 éve annak, hogy Magyarország teljes jogú tagja lett az Európai Uniónak. Magyarország egyre jobban integrálódik az európai és a világgazdaság rendszerébe. A gazdaság versenyképességének az az alapfeltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak meg a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének legfontosabb eszköze a képzés. Ezen belül is modern technikai eszközöket használni, továbbfejleszteni képes műszaki ismeretekkel rendelkező fiatalok nevelése kiemelt prioritást élvez. A magyar természettudományos oktatás megújítása a célja a Társadalmi Megújulás Operatív Program „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című pályázatnak, vagy közismert nevén az

Öveges Programnak.

Az Új Széchenyi Terv keretein belül az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában kapott lehetőséget a Tiszáninneni Református egyházkerület, mint fenntartó a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban a Csorba György Komplex Természettudományos Laboratóriumi Központ létrehozására és a hozzá kapcsolódó szakmai fejlesztések megvalósítására.

A pályázat célja, hogy egy intézmény bázisán olyan szakmai műhely épüljön ki, amely biztosítja egy tágabb kör, a mi esetünkben 15 partneriskola pedagógusainak és tanulóinak, hogy részesei lehessenek a fejlesztéseknek.

A pályázat megvalósítása során iskolánkban megvalósult programelemek a bemutatkozó cikkünkben részletesen fel vannak tüntetve, itt a legfontosabbakat emelném ki:

  • 2x18 tanuló egyidejű foglalkoztatására alkalmas korszerű laboratórium;
  • szertár, vegyszerraktár kialakítása;
  • modern oktatástechnikai eszközök beszerzése, melyek segítik a fizika/biológia/kémia/földrajz tantárgyak XXI. századnak megfelelő szintű oktatását, alkalmasak hagyományos mérésekre és lehetővé teszik a tanulók látókörének kiszélesedését a digitális eszközök használatának megismerésével;
  • 300 tanulói munkafüzet, amelyek alkalmasak a tanulók laborórákon történő foglalkoztatására fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyakból;
  • szaktanári segédletek elkészítése a természettudományos tantárgyakból évfolyamonkénti 40 órányi lefedettséggel;
  • pedagógus továbbképzések, melyek alkalmassá teszik a labor munkatársait és a pályázatba bevont pedagógusokat a speciális szakmai és korszerű pedagógiai módszerek alkalmazására;
  • szakmai inszeminációs rendezvények, konferenciák megrendezése a pedagógusok számára (5 szakmai nap, 5 konferencia);
  • 4 természettudományos verseny megrendezésre a tanulók számára;
  • horizontális és vertikális együttműködés megvalósítása 15 általános iskolával és a Miskolcon működő kulturális és oktatási intézményekkel, köztük a Miskolci Egyetem tanszékeivel és a Herman Ottó Múzeummal.