SAJTÓNYILVÁNOS PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY

Helyszín:                     Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Díszterme

Miskolc, Kálvin János utca 2.

Időpont:                      2014. szeptember 19. (péntek) 17 ór

Ábrám Tibor igazgató úr megnyitója után Szűcs Endre, a Tiszáninneni Református Egyházmegye lelkészi főjegyzője köszöntötte a vendégeket.

Beszédet mondott Deé András úr, a Széchenyi Programiroda regionális igazgatója, aki kiemelte az Öveges Program magas szintű elvárásait, és azok megvalósulását a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban.

 

A projekt szakmai megvalósításáról Dóka Erzsébet, a projekt szakmai vezetője tartott összefoglalót. Kiemelte, hogy a komoly munka most kezdődik igazán, hiszen a felnövekvő generációk környezettudatos, ökotudatos nevelése, a digitális technika elsajátítása és elsajátíttatása, a tehetségek kibontakoztatására kiváló lehetőséget teremt a laboratórium.

A projekt jelentőségéről szóltak a Miskolci Egyetem munkatársai is. Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna, a Miskolci Egyetem tanulmányi rektorhelyettese a projekt jelentőségét az egyetem beiskolázási stratégiája szempontjából tartja fontosnak, hiszen a Lévayból a tanulók nagy része itthon folytatja tanulmányait.

Dr. Kiss-Tóth Emőke Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának dékánja az egyetemre felvételt nyert tanulók jó felkészültségének fontosságát emelte ki. Köszöntötte az megjelenteket Dr Paripás Bála professzor úr is, a Fizika Intézet tanszékvezetője, aki nélkülözhetetlennek tartja a megfelelő alapok elsajátítását a középiskolában a sikeres egyetemi évekhez.

Lipták Zsolt igazgató, Bőcsi Általános Iskola és Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, arról beszélt, hogy milyen szakmai hozadéka volt a pályázatnak az általános iskolák szempontjából. Szakmai megújulásnak, a legjobb értelemben vett fejlődésnek voltunk részesei.

Pusztai Tamás a Herman Ottó Múzeum igazgatója a sokoldalú együttműködés lehetőségét hangsúlyozta, különös tekintettel a régészeti vizsgálatok és a múzeumpedagógia területén.

Végül Ábrám Tibor igazgató úr, projektvezető megköszönte a projekt megvalósításában részt vevők munkáját, oklevelet és egy Csorba Györgyöt ábrázoló emlékplakettet nyújtott át a munkatársaknak, támogatóknak.

A rendezvényt állófogadással zárult.