Budai József Biológia Csapatverseny

A Csorba György Komplex természettudományos laboratórium átadása lehetőséget teremt arra, hogy tehetséges és felkészült tanulók megmérettethessék magukat a természettudományok területén. Középiskolások vegyes korosztályú csoportjai vettek részt a Budai József Biológia Csapatversenyen és oldottak meg feladatokat növénytan, álattan, élettan, élettan-biokémia témakörökben. 

A versenyzők ügyesen dolgoztak a mikroszkópokkal, élvezték a kísérleti feladatok megoldását. Jó hangulatban telt el a mintegy két óra.

A feladatok megoldása után a tanulók és kísérő tanárok a Herman Ottó Múzeum ásványtani részlegét látogatták meg, ahol az ásványok és kőzetek tulajdonságaival és felhasználási lehetőségeirvel ismertette meg a hallgatókat Fehér Béla osztályvezető úr.

Gratulálunk a versenyzőknek! Gratulálunk a felkésztő tanároknak is és egyben megköszönjuk áldozatos munkájukat, mellyel nap mint nap gazdagítják diákjaikat.