Szakmai napok

A TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0050  jelű pályázat során öt szakmai nap kerül megrendezésre.

Szakmai napok

1.szakmai nap

módszertani rendezvényt az ebben a pályázatban résztvevő partneriskolák természettudományos tantárgyakat tanító tanárai és a Lévay József Református Gimnázium természettudományi munkaközösségének tagjai számára szervezzük.

Témája: Új pedagógiai módszerek a természettudományos oktatásban

A szakmai nap tervezett programja:

- Természettudományos tantárgyak komplex, illetve szaktárgyi bontásban történő oktatásának gyakorlata és módszertani jellegzetességei.

- Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásának lehetőségei a természettudományos tantárgyak oktatásában (projektpedagógia, kooperatív csoport technikák).

- A Herman Ottó Gimnáziumban kialakított természettudományos laboratóriumban folyó oktató-nevelő munka tapasztalatai. (Meghívott előadó a Hermann Ottó Gimnáziumból)

- Kerekasztal beszélgetés és tapasztalatcsere az egyes tantárgyakat tanító tanárok között.

- Témahetek előkészítése, összehangolása.

Helyszín: Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon

Időpont: 2013. 11.09., szombat

2.szakmai nap

A természettudományok népszerűsítésével kapcsolatos szakmai napot a Csorba György Feladatmegoldó Versenyen döntőbe jutott versenyzők felkészítő tanárai számára szervezzük.

Témája: Varázslatos eszközök a természettudományok oktatásában.

A szakmai nap tervezett programja:

- Módszertani szempontok és rendhagyó természettudományos órák tapasztalatai az Eszterházy Károly Főiskola munkatársainak előadásában.

- Látványos kémiai kísérletek bemutatása az Eszterházy Károly Főiskola munkatársai segítségével. (Péntek reggel kezdődik a Csorba György feladatmegoldó verseny, résztvevőinek du. lesz a bemutató)

- Budai József Országos Biológia verseny résztvevői korábban érkeznek. Szakmai program a ME Nanomedicínai laboratóriumában tanároknak és diákoknak egyaránt.

- Este vacsora, kötetlen szakmai beszélgetés

- Szakmai fórum a tehetséggondozás lehetőségeiről a természettudományos oktatás területén.

Helyszín: Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon

Időpont: 2014. 01.31.- 2014.02.01.

 

3.szakmai nap

A témahetet összegző szakmai napot az ebben a pályázatban résztvevő partneriskolák és a Lévay József Református Gimnázium természettudományi munkaközösségének tagjai számára szervezzük.

Témája: Új út a természettudományok megismerésére.

A szakmai nap tervezett programja:

- A szervező iskolákban lezajlott természettudományos témahetek bemutatása.

- A témahét, mint pedagógiai módszer tapasztalatainak átadása az érdeklődő partneriskolák tanárainak.

Helyszín: Bőcsi Általános Iskola és Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola
Időpont: 2014. 04.11.

4. szakmai nap

A természettudományok jövőjével kapcsolatos szakmai napot a Csorba György Feladatmegoldó Csapatversenyen részt vevő versenyzők felkészítő tanárai és a Budai József Országos Református Biológia Csapatversenyre érkező felkészítő tanárok számára szervezzük.

Témája: A természettudományok jövője, a jövő természettudománya

A szakmai nap tervezett programja:

- A Miskolci Egyetemen folyó természettudományos kutatómunka megismerése az Egyetem munkatársainak segítségével.

- A Miskolci Egyetem Fizika Intézetének precíziós lézerinterferometriai laboratóriumának meglátogatása, a kutatók munkájának közelebbi megismerése.

- A Herman Ottó Múzeum munkatársai rendhagyó múzeum-pedagógiai órát tartanak a versenyen részt vevő tanulók és tanáraik számára.

- Szakmai fórum a tehetséggondozás lehetőségeiről a természettudományos oktatás területén

- A szakmai munka lezárása, értékelése.

Tervezett helyszín: Miskolci Egyetem, Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Herman Ottó Múzeum

Tervezett időpont: 2014. május 05-06.

5.szakmai nap

 

A projektet összegző szakmai napot az ebben a pályázatban résztvevő partneriskolák és a Lévay József Református Gimnázium természettudományi munkaközösségének tagjai számára szervezzük.

Témája: A projekt szakmai részének lezárása, értékelése

A szakmai nap tervezett programja:

  • Plenáris értékelés a szakmai programok áttekintése.
  • Kiscsoportos tantárgyi értékelések, élménybeszámolók.
  • Plenáris ülés: Hogyan tovább? A projekt folytatása a fenntartási időszak alatt

Tervezett helyszín: Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon.

Tervezett időpont: 2014. augusztus 27.