Konferenciák

 1. Konferencia

Helyszín: Kassa

Időpont: 2013.10.19.

Téma: Horizontális és vertikális együttműködések lehetősége a természettudományos tantárgyak oktatásában (disszeminációs alkalom).

Résztvevők:

 • Megvalósító intézmény
 • Bevont intézmények pedagógusai
 • Felső-Magyarországi Református Pedagógus Műhely
 • Felső-Magyarországi Református Intézmények Tehetségsegítő Tanácsa
 • Tiszáninneni Református Egyházkerület Pedagógiai Szakszolgálat

Program:

 • 1. Hálózati együttműködési lehetőségek a felső-magyarországi régióban mint a horizontális és vertikális együttműködések kiegészítése a természettudományos tantárgyak oktatásban. – Ábrám Tibor
 • A tanulmányi verseny, mint a horizontális és vertikális együttműködés lehetősége a természettudományos oktatásban. – Makranczi Zsolt
 • A témahét, mint a horizontális és vertikális együttműködés lehetősége a természettudományos tárgyak oktatásában. - Takács Judit
 • Munkafüzet készítés, mint a horizontális és vertikális együttműködés lehetősége a természettudományos tárgyak oktatásában. – Dóka Erzsébet
 • Továbbtanulás a felsőoktatásban, mint a horizontális és vertikális együttműködés lehetősége a természettudományos oktatásban. – Kerboltné Tóth Edit
 1. Konferencia

Helyszín: Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon

Időpont: 2013.12.06.

Téma: A laborfoglalkozások jelentősége és jövője a korszerű természettudományos oktatásban

Résztvevők:

 • Megvalósító intézmény,
 • Bevont intézmények pedagógusai
 • Vertikális partnerek szakemberei: Miskolci Egyetem Fizika Tanszék

Program:

 • A konferencia megnyitása. - Ábrám Tibor, projektvezető
 • Köszöntés. - Márkus Gábor, Református Pedagógiai Intézet, igazgató
 • A labormérések jelentősége az oktatásban. – Dr. Majár János, ME Fizika Intézet
 • A természettudományos tanár portfóliója. - Kelemen Gabriella ped. szakértő RPI
 • A labormérések jelentősége a tanulók versenyfelkészítésében. - Dr. Velkey Lászlóné, Lévay
 • Laborbiztonság – amivel szembesülni kell. - Dr. Velkey Lászlóné, Lévay
 • Kezdeti tapasztalatok a Lévay Labor használatának előkészítéséről. - Dóka Erzsébet, Lévay

3. Konferencia

Helyszín: Miskolci Egyetem

Időpont: 2014.02.07.

Téma: Lézerinterferometria, nanomedicina, korszerű anyagtudomány – érthető ez a diákok számára?

A XXI. század anyagtudománya, biotechnológiai eljárásai, precíziós mérési módszerei és a régészetben is használt újszerű módszerek – egyszerűen, közérthetően

Résztvevők:

 • Általános iskolák 7. 8. évfolyamos tanulói,
 • gimnáziumi tanulók,
 • bevont és megvalósító intézmények pedagógusai
 • Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Miskolci Egyetem Fizika Intézet

Program:

 • Fúzió – a jövő energiája. – Dr. Paripás Béla, ME Fizika Intézet
 • Fekete lyukak közvetlen környezetének vizsgálata. – Dr. Pszota Gábor, ME Fizika Intézet
 • Lézeres mechanikai mérések. – Dr. Pszota Gábor, ME Fizika Intézet
 • Nanotechnológia – nanomedicína. - Dr. Fodor Bertalan, ME Egészségtudományi Kar
 • Nanomedicína: a jövő orvotudománya, avagy az orvostudomány jövője. - Dr. Fodor Bertalan, ME Egészségtudományi Kar

4. Konferencia

Helyszín: Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon

Időpont: 2014.04.25.

Téma: Hagyományos és digitális szemléltetés és mérés - két út a természettudományos megismerésben

Résztvevők:

 • A Herman Ottó Gimnázium pályázatba bevont pedagógusai,
 • a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon pályázatba bevont pedagógusai,
 • a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona pályázatba bevont pedagógusai,
 • a régió más nyertes pályázatot megvalósító középiskolák pályázatba bevont pedagógusai

Program:

5. Diák konferencia

Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Bizottságának Székháza

Időpont: 2014.05.22.

Téma: Helyet az ifjúságnak – a tudományokban is! Tudományos diákkonferencia

Tudományos diákkonferencia meghirdetett/szabadon választott természettudományos témakörben

Résztvevők:

 • Regionálisan meghirdetett részvételi lehetőség
 • Megvalósító intézmény, bevont intézmények
 • Miskolci középiskolák diákjai