Acetilén_10_HIL.pdf

Kémia - 10 évfolyam

Acetilén_10_HIL.pdf

Leírás

acetilén előállítása, tulajdonságainak vizsgálata, kölcsönhatása brómos vízzel

Problémafelvetés

Világító lángú gáz.

Szerző: , Lektor: