Oldatok_oldhatóság_7_NS.pdf

Kémia - 7 évfolyam

Oldatok_oldhatóság_7_NS.pdf

Leírás

Az oldódás folyamatának megfigyelése, adott összetételű oldat készítése. Oldatok alkotóelemeinek szétválasztása.

Problémafelvetés

Szétválaszthatók-e az oldatok alkotóelemei?

Szerző: , Lektor: