Szerves_redoxi_12_mf_DÓK_MAK.pdf

Kémia - 12 évfolyam

Szerves_redoxi_12_mf_DÓK_MAK.pdf

Leírás

Első és másodrendű alkoholok, aldehidek és ketonok oxidációja, hangyasav redoxi tulajdonságai.

Problémafelvetés

Mi a fontosabb az élet szempontjából: a biológiai oxidáció vagy a fotoszintézis?

Szerző: , Lektor: