Fémek_általános_jellemzése_11_mf_DOK_MAK.pdf

Kémia - 11 évfolyam

Fémek_általános_jellemzése_11_mf_DOK_MAK.pdf

Leírás

Fémek előállítása, emelt szintű kísérletek: alumínium oxidálódása higany(II)-kloridos kezelés után, magnézium -s alumínium azonosítása nátrium-hidroxiddal.

Problémafelvetés

"Bizony az ezüstnek bányája van, és helye az aranynak, a hol tisztítják.
A vasat a földből hozzák elő, a követ pedig érczczé olvasztják."
(Jób 28:1,2)

Szerző: , Lektor: