Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata_9_KER_MAK.pdf

Fizika - 9 évfolyam

Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata_9_KER_MAK.pdf

Leírás

Buborék mozgásának vizsgálata Mikola-csőben
A mozgó buborék mozgásának vizsgálata a cső külöböző hajlásszögeinél
Hasznos tudnivalók, érdekességek
Kérdések és feladatok

Problémafelvetés

Egyenlő időközök alatt mekkora utat tesz meg a buborék a Mikola-csőben?
Milyen mozgást végez a Mikola-csőben mozgó buborék?
Hogyan mozog a buborék, ha változtatjuk a Mikola-cső hajlásszögét?

Szerző: , Lektor: