Kémiai_egyensúly_9_mf_DOK_MAK.pdf

Kémia - 9 évfolyam

Kémiai_egyensúly_9_mf_DOK_MAK.pdf

Leírás

Gáz és folyadék egyensúly vizsgálatok a szódavíz példáján, komplex-képződéssel járó egyensúlyi folyamatok a kobalt komplexeinek példáján

Problémafelvetés

Mi történik a szódásszifonban, ha kiengedtünk egy pohár szódát?
Mi történik a szódavízzel a pohárban?
Mi köze a szódavíznek az ózonlyukhoz?

Szerző: , Lektor: